گجت های دم آوری

 • نام محصول: آسیاب دستی طرح پورولکس
  قیمت : 250000 تومان
 • نام محصول: ائروپرس ” های کپی “
  قیمت: 450000 تومان
 • نام محصول: ائروپرس ” اورجینال “
  قیمت : 850000 تومان
 • نام محصول: فرنچ پرس وان 600 میلی لیتری
  قیمت: 130000 تومان
 • نام محصول: فرنچ پرس یی تیان 350 میلی لیتر
  قیمت: 55000 تومان
 • نام محصول: فیلتر کمکس 3 کاپ
  قیمت: 280000 تومان
 • نام محصول: فیلتر کمکس 6 کاپ
  قیمت: 280000 تومان
 • نام محصول: فیلتر وی 60 سایز 02
  قیمت: 120000 تومان
 • نام محصول: کمکس 3 کاپ ” اورجینال “
  قیمت: 950000 تومان
 • نام محصول: کمکس 3 کاپ ” های کپی “
  قیمت: 350000 تومان
 • نام محصول: کمکس 6 کاپ ” های کپی “
  قیمت: 380000 تومان
 • نام محصول: هاریو وی 60 شیشه ای سایز 02
  قیمت: 325000 تومان