رستم افتخار ملی، اسطوره ای جهانی
از علاقه مندان به فعالیت و همکاری با قهوه رستم درخواست می شود اطلاعات خود را به آدرس ایمیل hr@roastam.ir ارسال نمایند.